Aktuel forskning

På denne side præsenterer jeg aktuel forskning indenfor mit forskningsområde. Jeg præsenterer især internationale akademiske artikler, og den viden de giver om bl.a. arbejdsrum, distance i arbejdslivet, kreativitet, motivation, samarbejde og videndeling i organisationer.

 

 

 

VIDENDELING: Teknologi reducerer problemerne ved de sociale relationer.

 

Haas, M.R., P. Criscuolo og G. George (2015). Which problems to solve? Online knowledge sharing and attention allocation in organizations. Academy of Management Journal, 58 (3): 680-711.

 

Der sendes ufattelige mængder af e-mails og andre forespørgsler gennem organisationers intranet, og derfor kan det være svært for den enkelte ansatte at tage sig tid til bare at besvare enkelte af disse forespørgsler. Typisk har ansattes vilje til at ville svare på forespørgslerne være koblet til hvad der kaldes sociale motiver – som fx det sociale forhold til den kollega der efterspørger viden. I artiklen fokuserer forfatterne på en stor organisations interne videndeling system, hvor ansatte kan stille spørgsmål og dermed bede om hjælp. Artiklen fokuserer på, hvornår ansatte vælger at bidrage med viden ved at besvare en forespørgsel. Artiklen dokumenterer, at den væsentligste forklaring på, at ansatte gennem videndeling systemet yder hjælp er et fagligt match mellem det spørgsmål der stilles, og den faglighed og interesse den ansatte der hjælper har. Videndeling systemer synes derfor at ophæve de sociale motiver for videndeling, der oftest har været fokuseret på. Eller som det understreges i artiklen: ”…our findings show, that greater similarity between the expertise possessed by a provider and the expertise required by the problem increased the likelihood of attention allocation in the online discussion forum that we studied” (side 704).

 

 

DISTANCE I ARBEJDSLIVET: Kortere besøg på tværs af store afstande reducerer problemer.

 

Hinds, P.J., og C.D. Cramton (2014). Situated coworker familiarity: How site visits transform relationships among distributed workers. Organization Science, 25 (3): 794-814.

 

En udfordring for ansatte der arbejder sammen på store geografiske afstande, som betyder at de aldrig eller kun sjældent mødes, er, at deres sociale relationer ikke udvikler sig. Dermed pådutter de bl.a. hinanden egenskaber som”de forstår ikke indholdet i arbejdet godt nok”, eller ”de yder ikke en god nok arbejdsindsats”. Artiklen fokuserer på 164 ansatte i globalt distribuerede teams, som kun har et lille kendskab til hinanden – eller hvad der også kaldes ”familiarity”. Men gennem besøg hos hinanden – den ene del af teamet arbejder i Tyskland, og den anden i Indien – opbygges en bedre forståelse af hinanden, eller som det understreges: ”As coworkers became more familiar with the personalities of their coworkers, they were able to adjust the attributions they made about coworkers’ behaviors and the way that they interacted and collaborated together” (side 804). Varigheden af disse besøg – ”site visits” – kan variere fra få dage til mange måneder, men forfatterne vurderer, at den positive effekt for samarbejdet – når det igen foregår på tværs af afstand – opnås efter få dages besøg.